Rouw en Verlies binnen Bedrijven en Organisaties

“Mensen hechten zich niet alleen aan andere mensen, maar ook aan hun werk. Wanneer dat werk verandert of verdwijnt, kan dat als zeer ingrijpend worden ervaren. Het psychologisch proces dat mensen dan doormaken, noemen we transitie. De activiteiten die een organisatie onderneemt om deze verandering voor medewerkers hanteerbaar te maken, noemen we transitiemanagement. Wat zijn daar de onderdelen van?”

Betekenis van werk “Wanneer zingeving niet (meer) kan worden vervuld, spreken we van een verlies van betekenis. Dreigend baanverlies wordt vaak ervaren als een verlies dat de identiteit raakt en kan zo van invloed zijn op zin of betekenis. En juist vanwege dit verlies is het voor een medewerker ook weer moeilijker om met het oorspronkelijke verlies om te gaan.”

Iedereen maakt in zijn leven verliezen mee. Dat kan het overlijden van een dierbare zijn, maar bijvoorbeeld ook het verlies van je gezondheid, een miskraam, ongewilde kinderloosheid, een vriendschap of werk. De één pakt snel de draad van het leven weer op met steun van zijn omgeving, de ander voelt zich een vreemde in het rouwlandschap waarin hij terecht gekomen is en zoekt professionele ondersteuning

Jaarlijks krijgen 250.000 werknemers te maken met een sterfgeval in de nabije omgeving. Een miljoen mensen zijn betrokken bij het rouwproces.

Omgaan met rouw is een moeilijk punt in de meeste bedrijven en instellingen. Hoe gaat u binnen uw bedrijf of organisatie om met de rouw van uw medewerker of een collega. Collega’s zijn vaak onzeker over de vraag hoe ze iemand moeten benaderen die net met verlies te maken heeft. Kunnen ze wel of niet over de verdrietige ervaring worden aangesproken?  Misschien reageren ze soms heel onhandig.

Een werknemer overlijdt of collega’s of medewerkers worden geconfronteerd met het sterven van partner of kind. In veel gevallen vinden leidinggevenden en collega’s het moeilijk om hier goed mee om te gaan. Hoeveel aandacht moet je je collega geven; wanneer kan hij weer werken; welke taken zijn nog moeilijk voor hem. Op het werk blijkt hierover vaak niets vastgelegd te zijn. Ook als er wel iets is geregeld in de vorm van een officieel rouwverlof, komt het geregeld voor dat er vanuit de werkomgeving al snel weer aan de nabestaande wordt getrokken. Dit komt voort uit onwetendheid of  ‘the show must go on’ of omdat men het zelf niet heeft meegemaakt. Er wordt dan makkelijk gedacht  ‘dat het nu toch al wel lang genoeg geduurd heeft’.

Veertig procent van de werknemers die een familielid of partner hebben verloren, meldt zich ziek. Zeven procent verliest uiteindelijk zijn of haar baan omdat het verlies niet goed kan worden verweven in de rest van het leven. Naast een persoonlijk drama voor de werknemer betekent dit een sociaal en economisch verlies voor het bedrijf.

Ik bied ondersteuning aan medewerkers binnen organisaties om inzicht te krijgen in hun innerlijke kracht en beweging in gang te zetten bij vastgelopen processen. Het nemen van eigen verantwoordelijkheden biedt kansen tot persoonlijke groei en ruimte voor wat betreft o.a. omgaan met verlies, burn out, ongewenste kinderloosheid en dreigend verlies van functie. Erkenning en werken aan je proces maakt dat doorwerken mogelijk blijft en ziekteverzuim wordt verminderd.