Een scheiding van de ouders, de dood van een geliefd persoon, allemaal zijn het veranderingen in het leven en beleven van een kind en waarop het sterk kan reageren. 

In Nederland overlijden gemiddeld 150.000 mensen en ruim 6000 kinderen tot 18 jaar krijgen per jaar te maken met overlijden in een gezin. Per jaar stranden 1 op de 3 huwelijken en worden kinderen geconfronteerd met een echtscheiding.

Grote kans dus dat ook een of meerdere leerlingen binnen school te maken heeft (gehad) met een verlieservaring.

Rouwen op school vraagt om een zorgvuldige benadering

De dood van een leerling, ouder of leraar heeft een enorme impact in school. Maar ook wanneer een naaste van een leerling of docent overlijdt, vraagt dit om een zorgvuldige benadering.

ROUW BIJ VERLIES VAN EEN DIERBARE.
Voor jonge kinderen heeft het verlies van een ouder of ander gezinslid grote impact op hun leven. Het dringt niet altijd tot hun door dat diegene niet meer zal komen. Jonge kinderen denken nog magisch, denken dat alles weer goed komt, net als in sprookjes.  Daarom zal het verlies van een dierbare vaak verteld moeten worden, helderheid hierin is van groot belang. De harde waarheid is altijd nog beter dan de fantasieën die een kind hierover kan hebben. Kinderen zullen het gemis van hun dierbare moeilijk plaats kunnen geven en kunnen of willen hier niet altijd over praten. Op school willen ze niet anders zijn dan de andere kinderen, terwijl ze wel veranderd zijn door het verlies. Thuis willen ze de ander niet belasten met hun verhaal, maar juist steunend zijn voor het gezin. Het uiten van hun verdriet waar en wanneer, kan een moeilijke opgave zijn. Als ouder of omgeving kunt u gesprekken voeren in de auto, tijdens wandelingen of tijdens het knutselen. Dat kunnen de uitgelezen momenten zijn om contact te krijgen met uw kind. Een kind hoeft u niet aan te kijken en kan misschien op deze manier wel zijn of haar verhaal kwijt. Wanneer het kind vastloopt in het verdriet en het lukt niet om hier beweging in te krijgen, kan professionele begeleiding een goede oplossing bieden.

VERLIESERVARINGEN BIJ ECHTSCHEIDING OF BIJ LANGDURIGE ERNSTIGE GEZONDHEIDSHEIDSKLACHTEN VAN EEN GEZINSLID

Bij echtscheiding
Kinderen willen niet dat hun ouders gaan scheiden, ze hebben hierdoor vaak het gevoel van machteloosheid en kijken tegen een onzekere toekomst aan. Zij willen niet kiezen tussen papa of mama, er is altijd een sterk loyaliteitsgevoel naar allebei. Het doet hun daarom heel veel pijn als mensen slecht over hun ouders praten. De ouders gaan uit elkaar, maar zij blijven altijd hun papa en mama. Soms denken kinderen dat papa of mama niet meer van hen houden of dat het hun schuld is dat ze uit elkaar gaan. Waar krijgen ze nog meer mee te maken… moeten ze verhuizen en naar een andere school etc.?

Alles wat vanzelfsprekend was, is er nu niet meer. Het is belangrijk om duidelijk te communiceren met het kind, zonder dat ze partij hoeven te kiezen. Hiernaast hebben ze behoefte aan duidelijkheid en grenzen.

Wanneer er iemand binnen het gezin langdurig ziek is
Wanneer er iemand binnen het gezin langdurig ziek is kan er een hoop veranderen voor andere gezinsleden. Is het een chronische ziekte of is er sprake van kanker. Is het een korte of lange periode, is er kans op herstel of is er zelfs sprake van een uitbehandelde ziekte met overlijden tot gevolg. Een kind moet hierin goed geïnformeerd worden, zodat hij/zij weet waar het aan toe is, betrek het kind bij het proces. De werkelijkheid kan hard zijn, maar een onvolledig beeld geeft een kind onzekerheid en een angstig gevoel. Hoe gaat het kind hiermee om, is er iemand binnen de familie/vriendenkring die hem/haar kan opvangen?

Hoe kunnen kinderen reageren op rouw en verlies
Kinderen reageren verschillend op verlies en rouw. Soms is het niet duidelijk of het nou bij de leeftijd hoort of zijn het reacties van de verdrietige gebeurtenis zoals een overlijden, scheiding of ziekte.

De volgende reacties kunnen zich voordoen:

  • Lichamelijke klachten: Het lichaam verwoordt de gevoelens, door buikpijn, misselijk of hoofdpijn (zonder medische oorzaak), slaapproblemen kunnen hiervan het gevolg zijn.
  • Concentratiestoornissen: Ze zijn erg afwezig en nemen informatie slecht in hun op, vergeten huiswerk te maken en schoolprestaties gaan achteruit.
  • Regressie: Kinderen gaan dan weer terug in hun ontwikkeling (duimen, bedplassen etc.) en hopen dat alles weer als vanouds wordt.
  • Schuldgevoel: Kinderen kunnen denken dat zij schuldig zijn aan het overlijden/scheiding/ziekte van hun dierbare, door dingen die ze wel of niet gedaan hebben. Ze kunnen zich afwijkend gedragen omdat ze denken dat ze straf verdienen.
  • Angst en/of paniek: Kinderen kunnen erg angstig worden of in paniek raken van wie er nu voor hem gaat zorgen. De angst om nog meer mensen te verliezen kan sterk aanwezig zijn.
  • Verdringing:  Met dit afweermechanisme kunnen kinderen net doen of de scheiding of het overlijden van hun dierbare niet waar is.
  • Rolovername: Vaak zie je dat kinderen zich verantwoordelijk gaan voelen binnen het gezin, het zorgen voor de ouder of broertje/zusje. Ze kunnen denken dat zij nu die taak over moeten gaan nemen. Soms zie je ook dat ze het overleden broertje/zusje gaan nadoen, omdat ze denken dat die belangrijker is dan zij.

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter