_64A4248

Ik ben Sandra Brongers.

Ik ben mij, door verschillende levenslessen bewust geworden dat ik graag met mensen de diepte in ga en met mensen mee kan lopen bij ingrijpende veranderingen.

Mijn keuze voor het begeleiden van verlies en rouw is een bewuste keuze. Tijdens mijn opleiding 23 jaar geleden was stervensbegeleiding één van de vakken. Dit vak intrigeerde mij toen al. Ik leerde dankzij dat vak, hoe ik slecht nieuws gesprekken moest voeren, hoe ik  die laatste levensdagen voor een stervende draaglijker kon maken,  hoe ik mensen moest afleggen, welke rituelen men wilde, de wensen van de overledene en hoe een uitvaart in elkaar zat. Al op mijn 19e  jaar, tijdens mijn leer en werkstage op een Aids afdeling  in Rotterdam kwam ik in aanraking met mensen die “afgeschreven” waren door de maatschappij zoals bijvoorbeeld heroïne mannelijke en vrouwelijke prostituees. Deze mensen zaten in hun laatste levensfase.

Het was voor mij een erg leerzame en mooie ervaring om hen te mogen leren kennen en hen te mogen begeleiden naar hun laatste adem. Deze mensen  hadden vaak geen naasten meer. Hierdoor was mijn aanwezigheid een grote steun voor hen. Het was bijzonder om hun levensverhalen te horen;  hoe ze zijn opgegroeid, wat hun heeft gemaakt en wie ze zijn geworden.

Na 23 jaar ervaring binnen de gezondheidszorg (algemeen ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis en beschermde woonvorm) is mij opgevallen dat veel cliënten hun rouw en verlies  niet goed verwerkt hebben. Ik ben door mijn deskundigheid een steeds  grotere rol gaan vervullen in hun rouw en verlies proces.

Mijn zus is in 1998 om het leven gekomen door een auto ongeluk. Hierdoor heb ik van zeer dichtbij ervaren hoe dat de gezinssamenstelling veranderd. Mijn ouders hebben een kind verloren en ik werd ineens enigst kind.

Mede door deze levenservaring heb ik besloten om mensen die met rouw en/of verlies  in aanraking komen,  een aangepaste therapie vorm aan te reiken.

Mijn missie is om jong en oud te ondersteunen in hun rouwproces en te helpen om hun leven te gaan herinrichten.Tevens wil ik  mijn deskundigheid over dragen naar professionals die met mensen werken. Zodat mensen in rouw de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben.
In mijn begeleidingen geef ik ruimte,tijd en aandacht aan mensen om zichzelf en zijn/haar weg te (her)vinden.

Studie Geesteswetenschappen Rouw en Verlies Therapie en Geestelijke Begeleiding

Certificaat Landelijk Steunpunt Rouw  “Rouw: tussen loslaten en verbinden”

Certificaat na cursus Henriette Doosje/ Buro Nazorg.

Cursus Mindfulness.

Training Familie opstellingen

Wat is geestelijke begeleiding? Geestelijke Begeleiding kan omschreven worden als het verlenen van hulp aan mensen met levensproblemen en het begeleiden van mensen met levensvragen. Geestelijke begeleiding speelt zich af rond de levensloop van mensen en het verhaal dat mensen daarover vertellen. Geestelijke begeleiding cirkelt om vragen zoals: hoe ervaren mensen zin in hun leven, hoe wordt betekenis gegeven aan ingrijpende gebeurtenissen en keuzes op het terrein van gezondheid en ziekte. Het professioneel handelen van de Geestelijk Begeleider wordt deels geïnspireerd door de noties uit een zingevingskader en deels ontleend aan psychotherapeutische referentiekaders.